Mộ công giáo đá ghép mẫu 002

Mộ đá hoa cương, sử dụng đá hoa cương 2 phân, mộ đá hoa cương gồm 3 cấp. Có thể sử dụng đá hoa cương đen Ấn Độ, xanh Ấn Độ, Đá Đỏ Ấn Độ, đá xám Phú Yên/Sông Hinh

 
 
To Top