Phong thủy

Phong thủy lăng mộ Đại tướng

Phong thủy lăng mộ Đại tướng

Nơi an táng Đại tướng là huyệt đại cát Vũng Chùa - Đảo Yến nằm cách Đèo Ngang (ranh giới giữa 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh) khoảng 7 km....

Xây lăng mộ

Xây lăng mộ

Cách xây lăng mộ, chuyển mộ từ nhiều nơi về nghĩa trang chung của dòng họ Vào cuối năm 2008 Mậu tý, khoảng 11 giờ đêm, lúc này Thầy đang làm...

To Top