Mộ đá ghép mẫu 005

Mộ đá ghép bằng đá hoa cương, có thể làm bằng các loại đá hoa cương như đá Đen Ấn Độ, Xanh Ấn Độ, Đỏ Ấn Độ hoặc các loại đá nội như Phú Yên, Sông Hinh, Bình Định. 

 

 

Mộ đơn đá ghép mẫu 005:

Mộ đá ghép bằng đá hoa cương, có thể làm bằng các loại đá hoa cương như đá Đen Ấn Độ, Xanh Ấn Độ, Đỏ Ấn Độ hoặc các loại đá nội như Phú Yên, Sông Hinh, Bình Định. 

Mộ đơn đá ghép mẫu 005 có thể làm với 3 quy cách chuẩn

1,25m x 2,55m x 1,08m

1,54m x 2,75m x 1,17m

2,2m x 3,6m x 1,25m

Mộ đá ghép mẫu 005 - Ảnh 1
Mộ đá ghép mẫu 005 - Ảnh 2
Mộ đá ghép mẫu 005 - Ảnh 3
 
To Top