Mộ đá ghép mẫu 002

Mộ đá ghép bằng đá hoa cương, có thể làm bằng các loại đá hoa cương như đá Đen Ấn Độ, Xanh Ấn Độ, Đỏ Ấn Độ hoặc các loại đá nội như Phú Yên, Sông Hinh, Bình Định. 

 

Mộ đơn đá ghép mẫu 002:

Mộ đá ghép bằng đá hoa cương, có thể làm bằng các loại đá hoa cương như đá Đen Ấn Độ, Xanh Ấn Độ, Đỏ Ấn Độ hoặc các loại đá nội như Phú Yên, Sông Hinh, Bình Định. 

Mộ đơn đá ghép mẫu 002 có thể làm với 3 quy cách chuẩn

1,2m x 2,4m x 0,9m

1,54m x 2,75m x 1,17m

1,98m x 3,1m x 1,25m

2,2m x 3,6m x 1,25m

Mộ đá ghép mẫu 002 - Ảnh 1
Mộ đá ghép mẫu 002 - Ảnh 2
Mộ đá ghép mẫu 002 - Ảnh 3
Mộ đá ghép mẫu 002 - Ảnh 4
Mộ đá ghép mẫu 002 - Ảnh 5
 
To Top