Mộ đá ghép mẫu 001

Mộ đá ghép bằng đá hoa cương, có thể làm bằng các loại đá hoa cương như đá Đen Ấn Độ, Xanh Ấn Độ, Đỏ Ấn Độ hoặc các loại đá nội như Phú Yên, Sông Hinh, Bình Định. 

 

Mộ đơn đá ghép mẫu 001:

Mộ đá ghép bằng đá hoa cương, có thể làm bằng các loại đá hoa cương như đá Đen Ấn Độ, Xanh Ấn Độ, Đỏ Ấn Độ hoặc các loại đá nội như Phú Yên, Sông Hinh, Bình Định. 

Mộ đơn đá ghép mẫu 001 có thể làm với 3 quy cách chuẩn

1,2m x 2,4m x 0,9m

1,25m x 2,55m x 1,08m

1,54m x 2,75m x 1,17m

Mộ đá ghép mẫu 001 - Ảnh 1
Mộ đá ghép mẫu 001 - Ảnh 2
Mộ đá ghép mẫu 001 - Ảnh 3
Mộ đá ghép mẫu 001 - Ảnh 4
 
To Top