Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương

 

MẪU ĐÁ GRANITE - HOA CƯƠNG

1. Đá Đen Ấn Độ

 

2. Đá đen Huế

 

3. Đá xanh đen Ấn Độ

 

4. Đen Phú Yên

 

5. Đỏ Ruby Ấn Độ

 

6. Đỏ Ruby Bình Định

 

7. Hồng Gia Lai

 

8. Vàng Bình Định

 

9. Tím Bình Định

 

10. Tím Hoa Cà

 

11. Tím Mông Cổ

 

12. Tím Tân Dân

 

13. Trắng Suối Lâu

 

14. Xanh Lâm Đồng

 

 

 

Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 1
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 2
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 3
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 4
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 5
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 6
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 7
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 8
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 9
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 10
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 11
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 12
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 13
Mẫu đá gianite - Đá Hoa Cương - Ảnh 14
 
To Top